Doneren

Het bestuur van het “Dirk Mentz Fonds” wil het fonds graag sterker maken. De laatste jaren kan minder worden uitgekeerd, vanwege de dalende rendementen van het kapitaal.

Het bestuur hoopt door giften en legaten het kapitaal te vergroten, waardoor weer meer bijgedragen kan worden aan eilander projecten.

Het bestuur doet een beroep op eilanders en vrienden van Terschelling een gift of legaat te overwegen om dat doel te bereiken.

Het Dirk Mentz Fonds is een erkende ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat u gebruik kunt maken van alle fiscale voordelen van giften en legaten.

De diverse mogelijkheden treft u hier aan.

Uw steun wordt zeer op prijs gesteld en u kunt er van overtuigd zijn dat de verkregen middelen met verstand worden ingezet voor het welzijn van ons eiland en de eilanders.