Doelstelling

De stichting heeft ten doel de bevordering van de belangen van het eiland Terschelling en zijn bevolking.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het ondersteunen van initiatieven en/of het ondersteunen van de oprichting van voorzieningen en ondernemingen, die in het belang zijn van het eiland Terschelling en zijn bevolking. Daarbij kan in het bijzonder gedacht worden aan initiatieven en/of de oprichting van voorzieningen en ondernemingen:

- in het belang van de onderwijsinstellingen op Terschelling en in het belang van degenen die op of vanaf het eiland onderwijs volgen

- in het belang van de landbouw en/of de visserij

- in het belang van landschapsbehoud en/of landschapsontwikkeling

- in het belang van cultuurbevordering en/of cultuurbehoud

- die anderszins van sociaal-maatschappelijk belang zijn voor de eilander gemeenschap