Steunbijdragen

Een greep uit de steunbijdragen van het Dirk Mentz Fonds

Het zal duidelijk zijn dat het fonds in het verleden meer en grotere bedragen kon bijdragen dan in de laatste jaren. De reden hiervan is de veel lagere rendementen van het huidige uitstaande kapitaal.