Erfstelling

Bij een erfstelling wordt een bepaald deel van uw totale nalatenschap aan het Dirk Mentz Fonds toegekend. Naast bijvoorbeeld uw familieleden, andere personen of instellingen, benoemt u het Dirk Mentz Fonds dan als een van uw erfgenamen. Samen met alle andere erfgenamen deelt het Dirk Mentz Fonds dan in de nalatenschap.