Giftenaftrek, eenmalige schenkingen

U kunt een bedrag overmaken aan een door de Belastingdienst geregistreerde culturele instelling (ANBI) zoals het Dirk Mentz Fonds. Deze schenkingen zijn al vanaf 1% van het inkomen fiscaal voordelig en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Dat betekent dat de overheid maximaal 52% meebetaalt aan uw schenking.

Bijkomend voordeel is dat de ontvangende culturele instelling géén schenkingsrecht meer hoeft af te dragen, hoe groot uw schenking ook is. Als u fiscaal voordeel wilt hebben van het schenken van een bedrag, volstaat het om dit bedrag over te maken naar de rekening van de ontvangende culturele instelling en dit bedrag als gift op te nemen in uw belastingaangifte. Het dagafschrift van bank of giro waarop de gift staat vermeld, is in de meeste gevallen voldoende bewijs voor de fiscus.

Voor het fiscale voordeel bij eenmalige giften gelden drempels en maxima. Indien u gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft die ook giften heeft gedaan, worden de giften van u en uw partner samengevoegd. Vervolgens telt de Belastingdienst al uw giften bij elkaar op, ook als die aan diverse instellingen zijn gedaan.

De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen. De giften worden in aftrek gebracht voor zover zij meer zijn dan 1% van het‚ verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ en meer zijn dan € 60,-. Maximaal mag u 10% van het verzamelinkomen aan giften aftrekken voor de belasting. Heeft u een partner dan gaat het hier steeds om het gezamenlijke verzamelinkomen.

Voorbeeld:

U heeft een verzamelinkomen van € 75.000 en u wilt a 5.000 aan het Dirk Mentz Fonds schenken. De aftrekdrempel (1%) is € 750 en het aftrekplafond (10%) is € 7.500. De giftenaftrek bedraagt € 4.250 (€ 5.000 min € 750). Het fiscale voordeel is 52% van € 4.250, dat is € 2.210. De instelling ontvangt € 5.000, en het kost u feitelijk € 2.790. Als u meer dan € 8.250 zou hebben geschonken, stijgen uw giften na toepassing van de aftrekdrempel boven het aftrekplafond van € 7.500 en is het bedrag dat daar bovenuit komt niet aftrekbaar.