Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen elk uit de rente jaarlijks een beloning van eenhonderd euro (€ 100,00).