Bestuur

Bestuur Dirk Mentz Fonds

Egbert Zorgdrager, voorzitter • 0562-449045

Jelle Cupido, secretaris • 06-29592453

Kees Dekker, penningmeester

Esther Cupido, lid

Ane Smit, lid

Adres

Brandarisstraat 10, 8881 AW  West-Terschelling

info(at)dirkmentzfonds.nl

Kamer van Koophandel nr.: 41.00.04.28

Bankrekening (IBAN): NL76.RABO.01.22.16.06.81