Financiële Verantwoording

in de maand april brengt het bestuur een verslag uit aan de jaarlijkse gemeenteraad over de toestand van het fonds. Dit verslag in ieder geval mededelingen zal de grootte van het fonds, de wijze van ontvangsten en uitgaven, de wijzigingen in het bestuur en in het algemeen alles wat nodig is voor een goed inzicht in de gang van .