Financiële Verantwoording

Jaarlijks in de maand april brengt het bestuur een beredeneerd verslag uit aan de Gemeenteraad over de toestand van het fonds. Dit verslag zal in ieder geval mededelingen moeten bevatten over de grootte van het fonds, de wijze van belegging, het bedrag van de ontvangsten en uitgaven, de wijzigingen in het bestuur en in het algemeen alles wat nodig is voor een goed inzicht in de gang van zaken.