Het Kooihûske

fl. 5000

Voor de renovatie van het kooihûske in de Jan Willemskooi.