VTV

fl. 2.500

Bijdrage aan de Vereniging tot instandhouding van de Terschellinger Volksdansen afdeling Hoorn voor het organiseren van een districtsdag.