Zeeliedenmonument

fl. 10.000

Bijdrage aan de Gerrit Luidengastichting tot realisering zeeliedenmonument.